Φωτοπολυμερές

  • Μελανοτυπία με πολυμερικό (διαθέσιμα πάχη 0.94mm)
  • Αρσενικό μέρος από κλισέ αναγλυφοτυπίας – braille
Back