Μαγνήσιο

  • Xρυσοτυπία με μαγνήσιο (διαθέσιμα πάχη 1.0, 1.63, 2.5, 7.0mm)
  • Aναγλυφοτυπία με μαγνήσιο GOFRE (διαθέσιμα πάχη 1.0, 1.63, 2.5, 7.0mm αρσενικό πολυμερικό)
  • Κυλινδρική χρυσοτυπία (διαθέσιμα πάχη 1.0mm)
  • Letterpress με μαγνήσιο (διαθέσιμα πάχη 2.5,7.0mm)
  • Πυρογραφία με μαγνήσιο (διαθέσιμα πάχη 7,0mm)
  • Microembossing κλισέ (διαθέσιμα υλικά: μαγνήσιο 7mm, μπρούτζος 7mm)
  • Αναγλυφοτυπία BRAILLE (διαθέσιμα πάχη 1.63, 2.5, 7.0mm)
Back