Ορείχαλκος

  • Χρυσοτυπία με μπρούτζο (διαθέσιμα πάχη 7.0mm)
  • Αναγλυφοτυπία με μπρούτζο (διαθέσιμα πάχη 7.0mm, αρσενικό πολυμερικό ή εποξική ρητίνη)
  • Πολυεπίπεδη αναγλυφοτυπία με μπρούτζο (διαθέσιμα πάχη 7.0mm αρσενικό εποξική ρητίνη)
  • Πυρογραφία με μπρούτζο (διαθέσιμα πάχη 7,0mm)
  • Χαρακτή επιγραφή μπρούτζου (διαθέσιμα πάχη 0.5, 0.8, 1.0mm)
  • Microembossing κλισέ (διαθέσιμα υλικά: μαγνήσιο 7mm, μπρούτζος 7mm)
Back