Τα Προϊόντα μας

Δείγματα εργασιών και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή τους.

Τα προϊόντα Spitieri Cliché αποτελούν αναγκαιότητα για όσους εξειδικεύονται σε εφαρμογές όπως η χρυσοτυπία, η πυρογραφία, αναγλυφοτυπία, εκτύπωση μελάνης, ταμπόν, κυτιοποιία, γραφή braille, σφραγίδες,διακοσμητικές επιγραφές, αλλά και για ιδιώτες ή εικαστικούς καλλιτέχνες που αναζητούν υψηλή ποιότητα.

Μαγνήσιο

 • Xρυσοτυπία με μαγνήσιο (διαθέσιμα πάχη 1.0, 1.63, 2.5, 7.0mm)
 • Aναγλυφοτυπία με μαγνήσιο GOFRE (διαθέσιμα πάχη 1.0, 1.63, 2.5, 7.0mm αρσενικό πολυμερικό)
 • Κυλινδρική χρυσοτυπία (διαθέσιμα πάχη 1.0mm)
 • Letterpress με μαγνήσιο (διαθέσιμα πάχη 2.5,7.0mm)
 • Πυρογραφία με μαγνήσιο (διαθέσιμα πάχη 7,0mm)
 • Microembossing κλισέ (διαθέσιμα υλικά: μαγνήσιο 7mm, μπρούτζος 7mm)
 • Αναγλυφοτυπία BRAILLE (διαθέσιμα πάχη 1.63, 2.5, 7.0mm)

Ορείχαλκος

 • Χρυσοτυπία με μπρούτζο (διαθέσιμα πάχη 7.0mm)
 • Αναγλυφοτυπία με μπρούτζο (διαθέσιμα πάχη 7.0mm, αρσενικό πολυμερικό ή εποξική ρητίνη)
 • Πολυεπίπεδη αναγλυφοτυπία με μπρούτζο (διαθέσιμα πάχη 7.0mm αρσενικό εποξική ρητίνη)
 • Πυρογραφία με μπρούτζο (διαθέσιμα πάχη 7,0mm)
 • Χαρακτή επιγραφή μπρούτζου (διαθέσιμα πάχη 0.5, 0.8, 1.0mm)
 • Microembossing κλισέ (διαθέσιμα υλικά: μαγνήσιο 7mm, μπρούτζος 7mm)

Ατσάλι

 • Μελανοτυπία με ατσάλι (διαθέσιμα πάχη 0.5mm)
 • Χαρακτή επιγραφή inox 316 (διαθέσιμα πάχη 0.8, 1.0mm)

Φωτοπολυμερές

 • Μελανοτυπία με πολυμερικό (διαθέσιμα πάχη 0.94mm)
 • Αρσενικό μέρος από κλισέ αναγλυφοτυπίας – braille

Άλλα

 • Πυρογραφία χειρός (το κλισέ παραδίδεται με έτοιμη χειρολαβή)
 • Stencil με μαγνήσιο (διαθέσιμα πάχη 1.0, 1.63mm)
 • Τρύπες για κλισέ χρυσοτυπίας (όλα τα 7mm κλισέ μπορούν να κατασκευαστούν με τρύπες για πλάκα χρυσοτυπίας)
 • Ανάγλυφες σφραγίδες γνησιότητας (η σφραγίδα παραδίδεται με τον μηχανισμό της)
 • Σφραγίδα βουλοκέρι (η σφραγίδα παραδίδεται με χειρολαβή)